Založit webové stránky nebo eShop

Aktuálně

Aktuálně:

 

Hlášení místního rozhlasu 19. června 2017

ČSŽ Ruda nad Moravou – Hostice zve všechny členky a příznivce i s dětmi na celorepublikovou akci „Za pokladem k 50. výročí vzniku Českého svazu žen“, která se uskuteční ve středu 21. června. Balónky a poklad jsou zajištěny. Sraz je v 17.00 hodin v Rudě nad Moravou u Lapače, srdečně zvu pořadatelky.

*

Hlášení místního rozhlasu 9. června 2017 

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2017.

Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatek za svoz odpadu na rok 2017, že poplatek ve výši 552,-Kč za osobu je splatný 30.6.2017. Poplatek lze uhradit bezhotovostním převodem na účet č. 1903865309/0800, v hotovosti na pokladně OÚ nebo nově přes portál občana QR platbou.

Variabilní symbol pro bezhotovostní platbu zůstává stejný jako v loňském roce.

Případné dotazy zodpoví paní Skopalová, tel. 583 301 614, mob. 734 684 691, email: skopalova@ruda.czpokladna@ruda.cz.

*

 

Informace pro občany

V rámci zkvalitňování služeb občanům byl zřízen portál pro občany GINIS RAP. Jedná se o rozhraní nad agendou příjmů, které přináší možnost moderní a efektivní komunikace mezi úřadem a občany. Toto řešení jistě ocení občané, kteří budou moci zadávat veškeré akce týkající místních poplatků přes internet.

Komunikace s občany je aplikace pro zpřístupnění údajů evidovaných v systému GINIS prostřednictvím internetového prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, atd.) nejen pro občany, ale i ostatní subjekty, které upřednostňují tuto formu komunikace. Občané tak získají například možnost nahlížet na stav svých pohledávek (poplatek za komunální odpad, poplatek za psa atd.) a zadávat požadavky na změnu těchto pohledávek (přihlášky, odhlášky atd.) bez nutnosti navštívit příslušný úřad.

Ke svému účtu si poplatník může přiřadit i další poplatníky, např. rodinné příslušníky a může tak mít vše na jednom místě, bez nutnosti registrace každého poplatníka zvlášť. U každé pohledávky se zobrazuje historie proběhlých plateb i informace o splatnosti dosud neuhrazených předpisů, včetně údajů důležitých pro provedení platby (bankovní účet, variabilní symbol, atd.). Platbu lze zadat i sejmutím QR kódu v mobilní aplikaci internetového bankovnictví.

Registrovaným poplatníkům budou také chodit avizace plateb jednotlivých pohledávek a to, 10 dní před splatností poplatku a každých 15 dní po splatnosti, nebude-li poplatek uhrazen.

V blízké době by měl být tento portál rozšířen i o další možnosti, jako např. podávání žádostí, podnětů, sjednávání si schůzek atd., formou vyplnění online formuláře ve svém uživatelském účtu na portálu občana.

Zaregistrovat se můžete přes odkaz Portál občana na webových stránkách obce Ruda nad Moravou, kde najdete i podrobný návod. Po zaregistrování Vám přijde potvrzovací email a do 24 hodin od registrace budete mít zpřístupněn svůj účet.

 

Bližší informace u paní Skopalové, tel. 583 301 614, mob. 734 684 691, email: skopalova@ruda.czpokladna@ruda.cz.

 

 

*

Naše obec.

*

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2017.pdf

*

Ceník vodného Hrabenov-Hostice 2017

 

 

*

Naše obec zpravodaj

 

*

Naše obec

 

*

Přehled přijímaných druhů odpadů

ve sběrném středisku Ruda nad Mor.

*

Zpravodaj červenec 2016

 

*

Ceník služeb.docx

 

*

Termíny svozů 2016.xls

 

*

Příspěvky a granty 2016 článek.xlsx

*

Ceník palivového dříví. pdf

 

*

Videa z okolí Hrabenova a jiné

*

 

Sokol Hrabenov-60 roků založení 1968

*

Hrabenovský masopust 2016

*

 

 


Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

TOPlist
Hrabenov