Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop

Aktuálně

 Aktuality:

 

 Hlášení místního rozhlasu 19. ledna 2017

Fotbalový klub Bohdíkov Vás srdečně zve na Fotbalový ples 2017, který se uskuteční v pátek 27. ledna od 20.00 hodin v KD Raškov. K tanci i poslechu hraje kapela YANTAR band Olomouc, vstupné je 100,- Kč. Vstupenky jsou k dispozici u předsedy FK Bohdíkov pana Petra Janků, telefon 730 596 555.

 

*

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2017.pdf

*

Ceník vodného Hrabenov-Hostice 2017

*

Přerušení dodávky el. proudu

*

 Hlášení místního rozhlasu 11. ledna 2017

 

Prodejna textilu Marie Turková v Rudě nad Moravou oznamuje, že z důvodu ukončení činnosti od března 2017, je na veškerý sortiment poskytnuta sleva 10 %.

*

Hlášení místního rozhlasu 9. ledna 2017

TJ Tatran zve příznivce zimních sportů na bruslení v Rudě nad Moravou na tenisových kurtech a to od pondělí do pátku od 12.00 do 16.30 hodin a v sobotu a v neděli od 9.00 do 16.30. Ve středu, v pátek a v sobotu je možnost i večerního bruslení od 16.30 do 19.00 hodin. Při večerním bruslení je zajištěno občerstvení, hlavně něco na zahřátí.  Vstupné je dobrovolné, těší se na Vás pořadatelé.

*

 Hlášení místního rozhlasu 3. ledna 2017

 

Obecní ples se uskuteční v pátek 20. ledna od 20.00 hodin Na Záložně v Rudě nad Moravou. K tanci i poslechu zahraje skupina Syrinx Olomouc, vstupné je 100,- Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen zítra, ve středu 4. ledna, v 8.00 hodin v pokladně OÚ. 

 

*

Naše obec zpravodaj

 

 

*

Upozornění

pro vlastníky nemovitostí

v katastrálním území Ruda nad Moravou

 

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj dokončil v roce 2016 obnovu

katastrálního operátu – digitalizaci v katastrálním území Ruda nad

Moravou.

V rámci digitalizace (pozemkové úpravy) došlo v některých případech ke

změnám v číslování parcel, ke změnám výměr a jiné.

Vzhledem k výše uvedenému je nutné, aby vlastníci

nemovitostí, u nichž došlo k nějaké změně, podali do 31. ledna 2017

úplné nebo dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací

období roku 2017 Finančnímu úřadu pro Olomoucký kraj, Územní

pracoviště v Šumperku, Gen. Svobody 2790/38, 787 01 Šumperk, úřední

hodiny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.

Dále upozorňujeme, že předmětem daně jsou i nemovité věci (pozemky i stavby) pronajaté od Státního pozemkového úřadu (SPÚ), které je povinen uživatel uvést ve svém daňovém přiznání. Rovněž pozemky, u kterých není znám vlastník uvádí ve svém přiznání jejich uživatel.

Číslo účtu pro placení daně z nemovitých věcí:

7755-47623811/0710

VS – rodné číslo nebo IČ

KS – 1148 - bezhotovostní platba

1149 - platba složenkou

 

 

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být změna výměr parcel, změna číslování, změna druhu parcel i změna poplatníka. Poplatníkem je vlastník nemovitostí; výjimkou jsou pouze pozemky, které zůstanou evidované zjednodušeným způsobem a jsou pronajaty, v tomto případě je poplatníkem daně nájemce.

Změna výměr parcel, jejich druhu, změna číslování nebo změna poplatníka jsou okolnosti rozhodné pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Vlastník, u kterého došlo k těmto změnám, je povinen podat daňové přiznání.

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, je poplatník povinen tak učinit do 31. ledna příslušného zdaňovacího období. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zaplatit pokutu za pozdní podání daňového tvrzení (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení).

*

Naše obec

 

*

Přehled přijímaných druhů odpadů

ve sběrném středisku Ruda nad Mor.

*

Zpravodaj červenec 2016

 

*

Ceník služeb.docx

 

*

Termíny svozů 2016.xls

 

*

Příspěvky a granty 2016 článek.xlsx

*

Ceník palivového dříví. pdf

 

*

Videa z okolí Hrabenova a jiné

*

 

Sokol Hrabenov-60 roků založení 1968

*

Hrabenovský masopust 2016

*

 

 

H

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

TOPlist
Hrabenov